Muistaakseni 2021

Aineistoa elämäkertamuistin toiminnan ja sen mittaamisen tutkimiseksi kerättiin kesän ja syksyn aikana Muistaakseni 2021 -kyselyllä. Lämmin kiitos kaikilla kyselyyn vastanneille! Kyselyn pohjalta saatuja tuloksia julkaistaan tieteellisten artikkeleiden ja opinnäytetöiden muodossa vuosina 2022-2023.

Koko kyselyn täytti 331 vastaajaa. Hyödynnettäviä osittaisia vastauksia saatiin lisäksi sadoilta muilta. Muistaakseni-tutkimusprojekti lupasi lahjoittaa euron jokaista koko kyselyn täyttänyttä vastaajaa kohti kunkin vastaajan kolmesta vaihtoehdosta valitsemaan hyväntekeväisyyskohteeseen. Näin ollen tutkimusprojekti teki 15.11.2021 seuraavat lahjoitukset:

Aivosäätiö. Alzheimerin tautiin ja muihin muistisairauksiin liittyvään tutkimukseen, 191 €

Luonnonperintösäätiö. Metsien ja muiden luontoalueiden ostamiseen suojelukohteiksi, 93 €

GiveDirectly. Rahalahjoituksina maailman köyhimmille ihmisille, 47 €.