Julkaisuja

Tutkimusprojektin tuloksia julkaistaan kotimaisissa ja kansainvälisissä tieteellisissä, vertaisarvioiduissa lehdissä sekä opinnäytetöiden muodossa vuosien 2022-2023 aikana.

Tutkimusprojektin aineiston pohjalta ovat jo valmistuneet seuraavat opinnäytetyöt:

Lintujärvi, Helka & Sankala, Petra (2022). Suomalaisten aikuisten varhaisimpien muistojen sosiaalinen orientaatio ja sen yhteys sukupuoleen. Kandidaatintutkielma, Tampereen yliopisto. https://urn.fi/URN:NBN:fi:tuni-202205164916

Nieminen, Salla (2022). Persoonallisuuden yhteys omaelämäkertamuistin tarkkuuteen: Muuntavina tekijöinä ikä ja sukupuoli. Pro gradu -tutkielma, Tampereen yliopisto. https://urn.fi/URN:NBN:fi:tuni-202209126995

 

Aiempien tutkimushankkeiden yhteydessä valmistuneita elämäkertamuistiin ja oman elämän muistoihin liittyviä julkaisuja ja esityksiä ovat:

Kangaslampi, S. (2023). Earliest versus other autobiographical memories of school-age children. Current Psychology. https://doi.org/10.1007/s12144-023-04377-8

Kangaslampi, S. & Peltonen, K. (2020). Changes in traumatic memories and posttraumatic cognitions associate with PTSD symptom improvement in treatment of multiply traumatized children and adolescents. Journal of Child and Adolescent Trauma, 13, 103–112. https://doi.org/10.1007/s40653-019-00255-3

Kangaslampi, S., Peltonen, K., Qouta, S., & Punamäki, R.-L. (2018). Earliest memories of school-age children in Finland and Palestine. Posteri, 25th Biennial Meeting of the International Society for the Study of Behavioural Development. 15-19.7.2018, Gold Coast, Australia. (Vapaasti saatavilla)

Peltonen, K., Kangaslampi, S., Saranpää, J., Qouta, S., & Punamäki, R.-L. (2017). Peritraumatic dissociation predicts posttraumatic stress disorder symptoms via dysfunctional trauma-related memory among war-affected children. European Journal of Psychotraumatology, 8(sup3), 1375828. https://doi.org/10.1080/20008198.2017.1375828

Peltonen, K., Kangaslampi, S., Qouta, S., & Punamäki, R.-L. (2017). Trauma and autobiographical memory: contents and determinants of earliest memories among war-affected Palestinian children. Memory, 25(10). 1347-1357. https://doi.org/10.1080/09658211.2017.1303073

Isoaho, P., Kangaslampi, S., & Peltonen, K. (2015). Narratiivisen altistusterapian (NET) vaikutus kognitiivisiin prosesseihin ja mielenterveyteen: tapaustutkimus. Psykologia (Journal of the Finnish Psychological Society), 50(5), 355-370.